Jak wyglądają egzekucje komornicze?

Proces odzyskiwania długów może wejść na etap postępowania sądowego. Takie kończą się wydaniem zgody na egzekucje komornicze. To ostateczny sposób na odzyskanie należności od dłużnika. Jednak zanim dojdzie do procedury sądowej, można podejmować wiele działań, które często mogą skończyć się odzyskaniem środków finansowych. Z tego powodu każdy proces odzyskiwania należności powinien być wieloetapowy. Nie ma znaczenia czy jest realizowany bezpośrednio w firmie, czy też jest zlecony zewnętrznemu podmiotowi. W ten sposób w wielu przypadkach można uniknąć czasochłonnej i kosztownej procedury sądowej, która pozwala uzyskać możliwość rozpoczęcia procedury egzekucyjnej.

Co są w stanie zapewnić egzekucje komornicze?

Uzyskanie dokumentu pozwalającego na wszczęcie egzekucji to ostateczna próba odzyskania należności. Natomiast nie zawsze będzie to możliwe. Przede wszystkim może to wynikać z tego, że dłużnik nie dysponuje majątkiem w postaci ruchomości i nieruchomości, które można przejąć na rzecz spłaty długu. Oczywiście w takiej sytuacji komornik może próbować przejąć dochód uzyskiwany przez zadłużonego w związku z wykonywaną pracą. Natomiast brak spływającego regularnie wynagrodzenia, może prowadzić do sytuacji, w której postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone.

Jak przebiegają egzekucje komornicze?

Wierzyciel, który ma wyrok z klauzulą wykonalności, może udać się komornika. Na wniosek wierzycieli rozpoczyna on egzekucje komornicze. Wymaga to złożenia oficjalnego wniosku. Następnie komornik rozpoczyna egzekucję poprzez poinformowanie o tym dłużnika. Odbywa się to w formie pisemnej. Komornik może samodzielnie dostarczyć informację o rozpoczęciu postępowania lub wysłać ją listownie. Osoba zadłużona wzywana jest do przedstawienia wykazu majątku. Musi podać liczbę i wartość posiadanych ruchomości, nieruchomości. Komornik może też zapytać o rodzaj i wysokość dochodów. Jednak takie informacje może również uzyskać samodzielnie, korzystając z dostępnych mu narzędzi. W ramach postępowania egzekucyjnego komornik może zajmować konta bankowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *