Czym jest mecenat sztuki?

Mecenat sztuki to dla wielu osób niebędących zawodowo w branży bardzo tajemnicze słowo. Nic dziwnego, określenie to używane jest zwykle w wąskim gronie specjalistów w dziedzinie sztuki. Poza tym słowo rzadko jest używane podczas codziennych rozmów przy kawie lub herbacie. Czym zatem jest mecenat sztuki?

Mecenat sztuki – krótka charakterystyka

Mecenat bardzo często określany jest jako patronat lub opiekun nad sztuką literaturą, lub artystami. Jaki patronat obejmowany jest instytucje państwowe lub organizacje prywatne, np. Agencje PR-owe. Czasem mecenat sprawują fundatorzy, kolekcjonerzy, znawcy sztuki lub jej miłośnicy. Co ciekawe niektórzy uważają, że mecenat sztuki to, to samo co działania PR.

Niemniej w szerszej definicji, mecenat to działalność fundacyjna, sposób finansowania albo dobrowolna pomoc świadczona na rzecz danej organizacji. Bardzo często w takich sytuacjach darczyńca chce pozostać anonimowy, więc jednocześnie nie oczekuje żadnych korzyści materialnych. Co więcej, uważa się, że mecenat sztuki przyczynił się w jakimś stopniu do powstania sponsoringu, z którym ma wyjątkowo mało wspólnego.

Jak powstał mecenat?

Jego początki zostały zarejestrowane już w starożytnej Grecji, a samo słowo pochodzi od nazwiska rzymskiego arystokraty Caiusa Cliniusa Maecenasa. W starożytności mecenat arystokratyczny był sprawowany wyłącznie przez Kościół lub władcę państwa.

Natomiast w Polsce pierwszy mecenat został zapoczątkowany w czasach panowania Jagiellonów, choć na jego rozwój w dużej mierze mieli wpływ Wazowie. To właśnie Władysław IV Waza sprawował wtedy patronat nad teatrem operowym. Później bardzo wpływowy mecenat wprowadził Stanisław August Poniatowski, który pracował nad powstaniem zespołu artystów narodowych.

Od XIX wieku mecenat stał się domeną organizacji społecznych i rządowych. Obecnie większość patronatów sprawują prywatne organizacje, agencje PR-owe i fundacje. Tylko nieliczne dobra państwowe – dzieła sztuki, zabytki objęte się mecenatem przez instytucje państwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *