Biografia
Urodzony na Białorusi francuski malarz żydowskiego pochodzenia, grafik i projektant. Wybitny przedstawiciel École de Paris. Po naiwno-realistycznych obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne. Charakterystycznymi dla niego środkami wyrazu są m.in. deformacja kształtów, zachwianie proporcji, przewaga żywych czerwieni, błękitów i zieleni. Komponował swoje obrazy w oparciu o skojarzenia emocjonalne i poetyckie, a nie o zasady logiki obrazowej. Jego prace w różnych mediach obejmują scenografie do sztuk teatralnych i baletów, ilustracje Biblii, witraże.
Przewiń do góry okna