Biografia
Roland Grünberg (ur. Strasbourg 13 XII 1933, mieszka w Nancy) studiował w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Nancy, którą ukończył w 1957. W 1961 przyjechał do Polski, gdzie podjął studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1962 uzyskał dyplom w zakresie grafiki książkowej. W czasie studiów współpracował z Teatrem 38 w Krakowie i Teatrem 13 Rzędów w Opolu. Od tego czasu datuje się jego związek z kregiem Jerzego Grotowskiego. Po powrocie do Francji kontynuował studia w Europejskim Ośrodku Uniwersyteckim (Centre Européen Universitaire) w Nancy, gdzie ukończył kilka fakultetów: prawo, nauki polityczne i ekonomię (1967). Studiował również m. in. psychologię (1966-1969), nauki społeczne (1967-1970), lingwistykę (1970-1971), filozofię (1970-1976). Równocześnie od końca lat 50. pracował jako grafik, rysownik, plakacista, ilustrator i scenograf, prezentując ponad 300 wystaw we Francji, Europie i na innych kontynentach. Aktywny w ruchu teatralnym, współorganizował m. in. festiwale w Nancy, brał udział w realizacjach Teatru Laboratorium Grotowskiego, publikował liczne artykuły o teatrze polskim w prasie europejskiej.
Przewiń do góry okna