Magdalena Karwowska

Biografia

W 2011 roku uzyskała dyplom w Pracowni Miedziorytu po kierunkiem prof. Stanisława Wejmana na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza grafiką zajmuje się także rysunkiem oraz fotografią.

"W sztuce, którą tworzę, dominują uproszczone, syntetyczne formy, często doprowadzone do granic abstrakcji. Koncepcja ta ma sprawić wrażenie spontaniczności i przypadkowości, będąc zarazem wynikiem świadomego wyboru- rodzajem deklaracji, gdzie rezygnacja z figuratywności stanowi podstawę kreacji. Stosowanie odrealnionych form umożliwia mi wprowadzanie widza w "nową" rzeczywistość. Niejednokrotnie dążę do rezygnacji z wiernego odtwarzania czegokolwiek z otaczającej rzeczywistości – stąd brak w moich pracach konkretnych symboli, czy wyobrażeń. Takie założenia mogą wprowadzać specyficzne relacje w kontekście widz – obraz. Dzięki tym niewiadomym odbiorca sam może ocenić, zdefiniować i przeżywać oglądany obraz. Mnie osobiście tworzenie przeciwstawnych, nieharmonijnych zestawień pozwala wykraczać poza granice racjonalnego poznania i kreować własny świat." Magdalena Karwowska.

Przewiń do góry okna