KOLEKCJA
Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz
Do napisania tych kart natchnęły mnie niegdyś te czarowne okolice.
Ariosto, Satyry IV
Idea podróży artystycznej nie jest niczym nowym. Podobnie jak dla wielu artystów, którzy na przestrzeni wieków wyruszali w świat, także dla mnie podróż stanowi niezbędny element w procesie twórczym. Poszukiwanie inspiracji i wytchnienia, tęsknota za naturą oraz chęć zobaczenia tego, co niezwykłe, wreszcie zmiana miejsca pobytu jako cel sam w sobie, to tylko niektóre z powodów dla których lubię podróżować. W trakcie studiów malarskich regularnie udawałem się w plener, a pejzaż był jednym z moich ulubionych motywów. Kolor, światło i przestrzeń w obrazie zdawały się same dyktować ostateczny kształt dzieła, a faktyczny krajobraz stawał się coraz mniej istotny. Nieograniczona swoboda w interpretowaniu rzeczywistości dawała mi poczucie wolności.
Dziś, z perspektywy czasu konstatuję, że w przeciwieństwie do malarza pejzażysty, którym przez pewien czas się czułem, nie tworzę prac na podstawie oglądanych miejsc, czy może raczej nie staram się ich uwiecznić. Ich obecność, jeśli nawet wydaje się dość oczywista, stanowi bardziej pochodną moich poszukiwań. Dużo bardziej istotne dla mnie jest zmierzyć się z własną pamięcią; z tym, co zobaczyłem oraz z moimi przeżyciami.
Bardzo pomocne w trakcie rekonstruowania tych przeżyć okazują się notatki w postaci tysięcy zdjęć oraz pamiątki takie jak zużyte bilety, ulotki, pocztówki, etykiety po różnych produktach, drobne przedmioty, kamyki znalezione podczas spaceru — to wszystko za każdym razem uruchamiało strumień skojarzeń i lawinę obrazów.
Prezentowane na wystawie Kolekcja prace pochodzą z ostatnich dwóch lat, a większość z nich powstała w trakcie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowałem jako Visiting Profesor na Indiana University w Bloomington. W tworzonych w ścisłym rygorze technologicznym grafikach, jak również odbitkach unikatowych i kolażach można odnaleźć wiele wątków znanych z wcześniejszych prac. W Kolekcji staram się przede wszystkim zapanować nad mnogością elementów, które stopniowo nagromadziły się w moim repozytorium. Liczę, że uda mi się je uporządkować i opisać, usystematyzować. Tytuł cyklu nieprzypadkowo kojarzyć się może z powstałą przeszło czterdzieści lat temu seria obrazów autorstwa Jana Tarasina. Nie ukrywam zresztą moich fascynacji dorobkiem tego wielkiego artysty. Tarasin, który zaczął od realistycznego dokumentowania przedmiotów, stopniowo upraszczał je, tworząc z nich abstrakcyjne kształty, litery nieistniejącego alfabetu. Podobnie staram się umieszczając w swoich pracach zestawy, grupy przedmiotów przedstawić je w różny sposób, od realistycznego rysunku, ilustracji zaczerpniętej ze starej książki, nawet zdjęcia, aż po uproszczony kształt lub kontur. Pozwala mi to z jednej strony na ukazanie ich metamorfoz, dynamicznego charakteru otaczającego nas świata, jednocześnie zaspokajając własną ciekawość rozwiązaniami czysto formalnymi.
Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Wystawa potrwa od 3 do 13 września.

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
Urodzony w 1974 roku w Warszawie. W latach 1996–2001 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w roku 2001 w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Rafała Strenta. Od 2001 roku zatrudniony na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Warsztatowej. Od października 2013 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 2016–2018 zatrudniony jako Visiting Professor w School of Art, Architecture and Design na Indiana University w Bloomington, USA.
Jest autorem dwudziestu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestnikiem ponad stu wystaw zbiorowych. W 2018 roku otrzymał Merit Prize na 18th International Print Biennial Exhibit w Tajwanie. W roku 2017 nagrodzony wyróżnieniem na The 6th NBC Meshtech Tokyo International Screen Print Biennial w Japonii. W tym samym roku otrzymał też Nagrodę Specjalną na 16th Lessedra World Art Print Annual—Mini Print. W 2015 roku zdobył Grand Prix na 6th Splitgraphic International Graphic Art Biennial in Croatia. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie na 12. Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze. W roku 2009 otrzymał stypendium Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. W roku 2008 zdobył Museums and Collections Services Acquisition Award podczas konkursu Edmonton Print International w Edmonton, w Kanadzie. Kilkakrotnie laureat konkursu „Grafika Warszawska". Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Uniwersytetu Alberty w Edmonton, Międzynarodowego Biennale Grafiki Guanlan, Narodowego Muzeum Sztuki na Tajwanie oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Jego prace można scharakteryzować jako figuratywne zorientowane w stronę abstrakcji. Podróż, pamięć oraz habitat to tematy dominujące w jego twórczości. Echa odległych wędrówek traktuje na równi z doświadczaniem codzienności, a jego prace nierzadko przybierają kształt pamiętnika. Zafascynowany światem przedmiotów, używa je w swych pracach niemal przypadkowo, niczym w kunstkamerze, kiedy indziej redukuje do znaków.
Zajmuje się artystyczną grafiką warsztatową w klasycznych i współczesnych technikach graficznych. W mniejszym stopniu rysuje, fotografuje i tatuuje.Przewiń do góry okna